Löss på skolan

Det förekommer löss bland eleverna på skolan och vi uppmanar därför alla att kamma igenom barnens hår ordentligt för att upptäcka eventuella löss och lusägg. Det är av yttersta vikt att alla kontrollerar och kammar igenom med luskam  – för att om man sen hittar något behandla lössen så spridningen stoppas.

Så här står det på 1177 Vårdguiden kring huvudlöss och hur man kammar:

Hitta löss med hjälp av luskam

Enklaste sättet att upptäcka om du har löss är att använda en luskam. Välj en luskam som är CE-märkt, vilket visar att den uppfyller EU:s säkerhetskrav. Du kan fråga på ett apotek om du är osäker. Kammen ska ha täta och styva tänder. Om kammen är ljus syns lössen bäst.

Kamma igenom hela håret noggrant, från hårbotten längs hela hårstrået. Det kan vara bra att kamma håret över ett vitt underlag, till exempel ett lakan, eller en spegel. Om du använder balsam håller sig lössen stilla och blir lättare att upptäcka. Stryk av kammen på ett vitt papper efter varje kamtag. Om det finns löss i håret fastnar de i kammen eller hamnar på underlaget.

Leta efter lusägg

Du kan också leta efter lusägg på hårstrået nära hårbotten. De kan vara lättare att upptäcka än själva lössen. De ägg som innehåller den blivande lusen är mörka. De tomma äggen är ljusa, ofta gulvita, ovala, ungefär en millimeter långa och följer med hårstråets utväxt.

Även om du hittar lusägg på hårstrån är det inte säkert att du har levande löss, eftersom äggen kan vara kläckta och tomma. Om du bara hittar tomma ägg ska du inte börja någon behandling. Äggen försvinner när hårstrået växer ut. Du kan också försöka kamma bort dem.

För mer information se denna länk:

https://www.1177.se/Halland/Fakta-och-rad/Sjukdomar/Huvudloss/

Inlagt av Åsa Hagström,  lärare år 6.

Annonser
Publicerat i Uncategorized | Lämna en kommentar

Inlogg skolenkäten

För enkelhetens skull lägger jag ut informationsbrevet här. Längst upp till höger finner ni inloggningskoden. I brevet finner ni mer information.

 

Gothriks-skola-F-6-och-fritidshem-Vardnadshavare-Grundskola-ak-1-9

 

Vänliga hälsningar

Uffe Liborius, rektor

Publicerat i Uncategorized | Lämna en kommentar

Påminnelse om att besvara skolinspektionens enkät.

Under sista veckan av september ska ni ha fått information om att det är dags att svara på en enkät från skolinspektionen. Den ska besvaras av samtliga vårdnadshavare, pedagogisk personal och elever i årskurs 5, 9 och åk 2 på gymnasiet. Det samlade underlaget kommer sedan att ligga till grund för vilka skolor skolinspektionen väljer att besöka i form av fysisk inspektion.

Tidigare sista datum var 19 oktober. Nu har man förlängt datumet till 26 oktober då många fortfarande inte har svarat. Detta är med andra ord en uppmaning till att så många som möjligt går in och svarar på enkäten, det är viktigt för den fortsatta utvecklingen av våra skolor. Det tar inte mycket mer än 10-15 minuter att besvara enkäten.

Om ni av någon anledning inte har fått ta del av inloggningsuppgifter till enkäten, krävs en skolspecifik kod, så hör av er till mig. Har man flera barn på skolan så svarar man på enkäten upprepade gånger utifrån varje enskilt barn. Samma inloggningskod gäller för alla barn. I början av enkäten uppger man vilken årskurs eleven går i.

Enkäten riktar sig endast till årskurserna 1-9, samt gymnasiet. Elever i förskoleklass kan komma att besvara en annan enkät i november månad. Ni får i så fall information när det är aktuellt.

Vänliga hälsningar

Uffe Liborius, rektor

Publicerat i Uncategorized | 1 kommentar

Nya rutiner för hjälmanvändning

Skolan har arbetat fram nya rutiner för hjälmanvändning. De finns att läsa i högerkolumnen under rubriken dokument.

Vänliga hälsningar

Uffe Liborius, rektor

Publicerat i Uncategorized | Lämna en kommentar

Rutiner för sjukanmälan

Jag får till mig att det händer att elever sjukanmäls direkt till lärare via mail, sms, telefon etc. All sjukanmälan ska ske via skola24. Det kan göras genom att ni ringer eller att ni lägger in sjukanmälan digitalt, antingen via app eller hemsida. För det sistnämnda behöver ni en inloggning vilken ni kan beställa genom att gå in på https://www.skola24.se/

Görs sjukanmälan via telefon så är det nedanstående nummer som används. Följ instruktionerna.

Telefon: 0515 – 43610.

Kom ihåg att anmäla varje dag vid frånvaro. Detta innan skoldagen börjar för att undvika missförstånd.

Vänliga hälsningar

Uffe Liborius, rektor

Publicerat i Uncategorized | Lämna en kommentar

Skolinspektionen genomför skolenkät

I dagarna kommer ni som vårdnadshavare att få en inloggningskod (specifik för Göthriks skola) till en skolenkät som initieras av Skolinspektionen. Enkäten genomförs på samtliga skolor i kommunen och syftet med enkäten är att skolinspektionen ska få en bild av hur det är på vår skola. Det är därför viktigt att så många som möjligt svarar. Även elever i årskurs 5, samt pedagogisk personal på skolan genomför enkäten.

Utifrån enkätsvaren väljer skolinspektionen sedan ut ett antal skolor i kommunen där man genomför en fördjupad fysisk inspektion. Då kommer inspektörer ut och observerar samt genomför intervjuer med olika delar av verksamheten. Det mynnar i sin tur ut i eventuella utvecklingsområden utifrån noterade brister i förhållande till kraven i skollagen.

Vänliga hälsningar

Uffe Liborius, rektor

Publicerat i Uncategorized | Lämna en kommentar

Hunnestads förskola, Ekebo förskola, Göthriks förskola och Göthriks skola håller öppet som vanligt fredagen den 21 september

 

Hunnestads förskola, Ekebo förskola, Göthriks förskola och Göthriks skola har under delar av torsdagen varit utan vatten efter att en akut vattenläcka upptäckts och vattnets stängts av i området. Då en vattentank upprättats vid respektive förskola/skola och mat kan levereras från annat tillagningskök gör barn- och utbildningsförvaltningen bedömningen att Hunnestads förskola, Ekebo förskola, Göthriks förskola och Göthriks skola kan hålla öppet som vanligt fredagen den 21 september.

Vänliga häslningar

Uffe Liborius

Publicerat i Uncategorized | Lämna en kommentar