Sommaravslutning

Som tidigare år har vi valt att förlägga skolavslutningen till torsdag kväll, 13/6, kl. 18.00. Detta för att ge föräldrar möjligheten att närvara på flera skolavslutningar då man eventuellt har barn på flera skolor i Himledalen. Eleverna är sedan lediga som kompensation på fredagen, fritidshemmet är dock öppet som vanligt.

Vänliga hälsningar

Uffe Liborius, rektor

Annonser
Publicerat i Uncategorized | Lämna en kommentar

Gällande trafiksituationen på Göthriks skola och förskola

Med anledning av egna och andras iakttagande så finns det anledning att upplysa och påminna om hur vi ska förhålla oss i trafiken runt skolan.

Det förekommer att bilar parkerar på andra platser än angivet, trots att det finns flertal lediga parkeringsrutor.

Det förekommer att bilar kör in på skolgårdsområdet eller att bilar kör den sträcka längs med skolan som är avsedd för busstrafik eller för varutransporter. Det händer även att bilar kör i motsatt riktning på denna sträcka trots att den är enkelriktad.

Det förekommer att bilar håller lite för hög hastighet när de svänger in mot parkeringen.

För alla våra barns bästa:

All parkering sker på angiven plats. Snedparkeringarna mot förskolan är korttidsparkeringar (30 min), lämpar sig väl för av- och påstigning. Övriga rutor är långtidsparkering, men lämpar sig även för av- och påstigning om snedparkeringarna är upptagna. Jag kan förstå att det är smidigt att stanna så nära skolan som möjligt, det är dock inte farligt att gå några meter extra ibland.

Parkering på gräsytor eller på cykelbanor är inte tillåten. Det är ej heller tillåtet att använda cykelbanan som infart.

Området bortom parkeringen, dvs infart till skolgården eller vägen längs med skolan, är endast tillåten för behörig trafik, dvs buss, taxi, varutransporter eller personal på skolan. Skyltning finns gällande detta, vänligen respektera den.

Håll låg fart när ni svänger in mot, och vistas på, parkeringsområdet.

Det pågår en dialog med förvaltning kring hur vi kan förbättra trafiksituationen med tydligare skyltning, övergångsställen, betonggrisar etc.

Om vi alla hjälps åt med att respektera ovanstående så skapar vi en bättre och säkrare miljö för våra barn i samband med hämtningar och lämningar.

Vänliga hälsningar

Uffe Liborius, rektor

Publicerat i Uncategorized | Lämna en kommentar

Upprustning av skolgården

Jag förstår att många undrar. Därför kommer här uppdaterad information om läget tillsammans med en bild av planerade åtgärder. Vi har fortfarande inte fått ett exakt startdatum, det enda vi får till oss är att arbetet ska igång under vårterminen. När arbetet väl påbörjas så kommer vi att spärra av den del av skolgården som huvudsakligen berörs, dvs ytan nedanför idrottshallen. Det kommer att betyda att skolgårdsytan tillfälligt minskar.

Bilden visar på ett ungefär hur det kommer att vara planerat när det är klart. Notera att de utplacerade åtgärderna på bilden inte nödvändigtvis är skalenliga. Det är även möjligt att pingisbord och kingrutor kommer att placeras annorlunda än vad som visas.

Den stora grusplanen som vi har idag delas upp i tre bitar med mindre fotbollsplaner på sidorna och ett yta mellan dessa anpassad för skate. Där kommer det att placeras diverse hinder och gupp för detta ändamål. Volleybollplan på gräs. Mellan volleyboll och fotboll kommer det att placeras en högre belysningsmast.

Längs med vägen anlägger man nya löparbanor (60 m) med längdhoppsgrop i ena änden.

I slänten kommer det att anläggas två sektioner med gradänger (trappstegsformade sittplatser).

Bandyplanen kommer att vara kvar som den är. Ny basketplan med målade linjer och nya korgar kommer att anläggas i bortre delen av rondellen. I rondellen kommer det att målas ytterligare kingrutor.

Fyra nya pingisbord kommer att placeras ut på skolgården. Förmodligen kommer dessa att förankras i marken.

Staket saknas idag på en sträcka i nedre hörnet, det kommer att kompletteras så att det ansluter till befintliga staket.

I övrigt kommer befintlig lekutrustning att ses över och fräschas upp där behov finns. Den snurrande ”rondellen” utanför idrottshallen kommer att vara kvar, dock kommer man att bygga en högre kant och fylla på med grus för att undvika vattensamling där.

Vänliga hälsningar

Uffe Liborius, rektor

Skolgårdsupprustning 2

Publicerat i Uncategorized | Lämna en kommentar

Info om anmälan till sommarsimskola

Anmäl ditt barn till sommarsimskolan

Anmälan till sommarsimskolan öppnar i början av vecka 15.

I sommar erbjuder vi sommarsimskola i Veddige simhall och på Simstadion. Barn får tidigast börja i simskolan det år de fyller 6 år.

Till sommarsimskolan i Veddige simhall erbjuder vi simskoleskjuts med buss. Nytt för 2019 är att det även kommer att gå bussar från områden i centrala Varberg. Det finns tre olika simskoleperioder att välja mellan. Varje period omfattar 14 lektionstillfällen.

Mer information om förkunskapsnivåer, priser, simskoleperioder och simskoleskjuts finns på www.varberg.se/sommarsimskola.

Anmälan öppnar 8 och 9 april

Anmälan för simskola i Veddige simhall öppnar 8 april 2019 kl. 09.00
Anmälan för simskola på Simstadion öppnar 9 april 2019 kl. 09.00

Anmälan sker via en e-tjänst.

Publicerat i Uncategorized | Lämna en kommentar

HFF bjuder in till föräldrakväll.

Temakväll

 

Publicerat i Uncategorized | Lämna en kommentar

Sportlovsaktiviteter

Sportlovsresa-2019

Bild | Posted on av | Lämna en kommentar

Pulkaåkning och hjälmanvändande

Nu faller snön och i samband med det lockas barnen till pulkaåkning i backen. Tidigare i höst informerade vi om nya riktlinjer för hjälmanvändning på skolan. Pulkaåkning innebär hjälm på huvudet! Tar barnen med sig pulka, stjärtlapp eller annan typ av åkmedel så ska även hjälm medtagas, och användas.

Vänliga hälsningar

Uffe Liborius

Publicerat i Uncategorized | Lämna en kommentar