Skolavslutning 14/6 kl. 18.00

Som tidigare år väljer vi att förlägga skolavslutningen på torsdag kväll. Detta för att underlätta för föräldrar som eventuellt har barn på flera eller alla skolor i Himledalen.

 

Därför välkomnar vi till sommaravslutning på Göthriks skola, torsdag den 14 juni kl. 18.00.

 

Välkomna!

Uffe Liborius, rektor

Annonser
Publicerat i Uncategorized | Lämna en kommentar

HDFF bjuder in till föreläsning

Inbjudan till föreläsning med Leif Laudinger på temat föräldraskap, hur kan vi sätta gränser för våra barn?

Mer information i bilagorna, anmälan snarast till HDFF (se bilagorna)

Välkommen

HDFF

Publicerat i Uncategorized | Lämna en kommentar

Ny kurator på Himledalens skolor

Josefin, som är vår nuvarande kurator, väntar barn och kommer den sista februari att gå hem för att förbereda inför föräldraledighet. Under hennes frånvaro kommer vi att ha en vikarierande kurator vid namn Martin Ljungblad. Mer information om kontaktuppgifter till honom kommer att uppdateras på hemsidan när han är i tjänst.

Eventuella frågor får ni gärna vända er till mig med.

Uffe Liborius

Publicerat i Uncategorized | Lämna en kommentar

Föräldraföreningen anordnar Sportlovsaktiviteter

Föräldraföreningen har som tradition att anordna aktiviteter för våra elever på sportlovet. Bifogat finner ni en informationsblankett, dels kring aktiviteter, dels kring hur man anmäler sig.

sportlovsresa 2018

Välkomna att anmäla er !

HFF genom rektor

Publicerat i Uncategorized | Lämna en kommentar

Skolavslutningsdagen 22/12

Hej!

Nu lider terminen mot sitt slut. Sista dagen brukar vi korta av och det innebär att alla elever slutar efter lunch, bussarna är bokade till 12.30.

Informationen har dröjt då vi inte förrän nu har fått bekräftat från bussbolagen att det var möjligt att tidigarelägga bussturerna.

Fritidshemmet är öppet som vanligt.

Uffe Liborius, rektor

Publicerat i Uncategorized | Lämna en kommentar

Gällande lucia på Göthriks skola i årskurs 6

På grund av undringar och åsikter förtydligar och förklarar jag härmed beslut taget på Göthriks skola gällande luciafirandets utformning i årskurs 6.

Den svenska skolans styrdokument talar tydligt om hur vi aktivt ska arbeta med grundläggande människosyn, värderingar, män och kvinnors lika värde, individens frihet, jämställdhet och solidaritet mellan människor. Som följd av pågående samhällsvindar har vi valt att än mer konkretisera våra förväntningar enligt våra styrdokument.

För oss är alla elever lika, pojke som flicka. Vi är alla bärare av hopp och kunskap och med tron om en ljus framtid vill vi i år visa det genom att skapa ett enhetligt luciatåg. Därför har vi valt att alla elever i luciatåget, oavsett kön, bär linne och ljus i handen. Inga tomtar, pepparkaksgubbar eller andra moderna inslag.

Ett annat uppdrag som skolan har är att skapa medvetenhet och delaktighet i det gemensamma kulturarvet. Luciafirande är en del av den kristna traditionen i Sverige och består i sin ursprungsform av lucia, tärnor och stjärngossar. Det är först i modern tid som tomtar och pepparkaksgubbar har dykt upp som ett inslag, speciellt i yngre åldrar.

Vi har också ett ansvar som skola att motverka traditionella könsmönster. Pojke som flicka, man som kvinna, har alltid burit ett lucialinne i dessa sammanhang. Det är inte tal om att klä pojkar i klänning utan om att bevara traditioner och skapa enhetlighet där ingen ska behöva sticka ut.

Avslutningsvis så förväntas skolan vara avgiftsfri och därför har vi i år köpt in lucialinnen till alla elever i årskurs 6. Dessa linnen har vi sedan kvar att använda även in i framtiden.

Jag talar ovanstående om skolans uppdrag. Samtidigt har vi ett gemensamt samhällsuppdrag, skola och hem, att skapa goda framtida samhällsmedborgare med demokratiska och sunda värderingar. Med tro om förståelse och delaktighet i att bemöta era barns frågor och funderingar gällande detta.

Vidare frågor får ni gärna rikta direkt till mig!

 

Uffe Liborius, rektor

 

Publicerat i Uncategorized | Lämna en kommentar

Årsmöte HFF

Inbjudan till årsmöte med Himledalens föräldraförening. Följ länken nedan!

Årsmötes inbjudan

Med vänliga hälsningar

Styrelsen för HFF

genom Uffe Liborius, rektor

Publicerat i Uncategorized | Lämna en kommentar